estilasai-2024-logo-cropped-biarritz

Festibala

jaialdi lasai baten errezeta

Le Festibala | Miarritzeko festibal

jaialdi lasai baten errezeta

Concert Biarritz

Arleku

Festilasai izendatua, Festibal eta Lasai hitzen inguruan sorturiko elkarteak, ekitaldi honen izpiritua ongi laburbiltzen du.

Festilasaien helburuak :
  • Euskal Herriko produktuen bitartez, tokiko kulturaren garapena, bai eta euskararen sustatzea, ekitaldi guztiaren komunikazio elebidunez eskainiz.
  • Biarritze hiriaren animazioan azkarki parte hartzea eta bereziki garapen handia ezagutzen duen Moura auzoan.
  • Euskal Herriko, Frantziako edo internazional mailako musika, skate eta artearen inguruko artisten nahasketa.
  • Publikoaren aniztasuna: Euskal Herrikoak, sasoinlariak, aurrekontu ttikia edo handiagoa dutenak eta musika, kirol eta kultur gusto desberdinak dituztenak.

Duela 7 urte sortu dela Festilasai elkarte berria, mobilizatuz ehun bat laguntzaile (ogei bat antolatzailerekin) hogeitamar bat elkarteetatik etorriak.

Muzika

Hemengo eta munduko arti stak nahastuz, Festi lasaik urtero programazio zabala proposatzen du 4 talderekin gau bakoitz, 12 eurorako aitzin salmentan, Euskal Herriko udako festi balik arrazoizkoenetako bat egiten duena.

Jadanik parte hartu zuten taldeen artean, hauek aipa genitzake, besteak beste: La Yegros, Gojira, Le Peuple de l’Herbe, Sick of it all, Good Riddance, Puppet Mastaz, Anthony Joseph, The Bellrays, Mix Master Mike…

Karrikako Artea

Urte guziz, arti sta bat baino gehiago deituak dira obra bat edo adierazpen arti sti ko bat proposatzeko festi balean zehar.

Festi balariek parte har dezakete festi balean zehar, eta plazan direnarti sten egun bateko obraren garapena begiratu ahal dute

Grafi ti ti k eskulturara, hemengo eta nazioarteko arti sta anitz sartu dira jokoan.

Skate

Biarritzeko hiriaz mintzo girelarik, usu surfa eta hondartzari pentsatzen dugu… bainan ez da skatea ahantzi behar.

Itsas bazterreti k hurbil den Skatepark estaliari esker ausarki garatua den prakti ka.

Festi lasai kari, Prize Money lehiaketa ugari antolatzen dira skatelari hoberenak sariztatzeko.

Herri Lasai

Urteak joan ahala, Lasai herrixka ebidentzia baten gisa inposatu da. Trukaketa espazio hau erakusketa, sentsibilizazio eta atsedenaldi toki bilakatu da.

eta joko anitz proposatzen ditu, hala nolaXifumi lehiaketa, entzute handia duena euskal kostaldean.

Baina baita argazki kabina bat ere, ediziobakoitza beti kotzen duena, etab…

Gune horrek, gero eta publiko familiarrago bati irekitzera bultzatzen du, larunbatarekin gunea epe luzeagoan irekiz.

Eko-Festibala

Kontsumoti k hasita, hondakinen ekoizpena mugatzera engaiatzen da Festi lasai, besteak beste, basoberri, ur xurruta, jateko eti koa, eta birziklapenari buruzko zinezko indarra eginez

Tokiko partaideak inplikatzen ditugu, besteak beste, Water Family-rekin eko-arduradun karta bat eginez, herriko etxearekin htrukaketak izanez, Tree6colpekin harremana etab.

Festi lasai-k mugikortasun berde eta arduratsua bultzatzen du, auto partekatzea edota garraio kolekti boak lagunduz. Aurten ereFesti lasai-k gai ezberdinei buruzko sentsibilizazio tailerrak proposatuko ditu festi balarientzat.

Laguntzaileak

Ezin da ahantzi tokiko gazteriaren inplikazio handia festi balean, hastapeneti k Festi lasairen zinezko birika izan dena.

Bai urtean zeharreko prestaketan, xokoaren muntaketan eta baita festi balaongi iragateko ere, ehun baino gehiago dira lanean ari direnak, beti moti batuago eta engaiatuago.